top of page

Ympäristöherkkyyteen voi saada apua

Ympäristöherkkyys on melko yleinen ongelma ja vielä yleisempää on se, että oireilevalle ei löydy apua.

 

Ympäristöherkät kiertävät oireineen lääkäriltä lääkärille ja useimmiten heillä todetaan jokin toiminnallinen häiriö. Tällä viitataan lääketieteessä vaivoihin, jotka eivät selity millään tunnetulla sairaudella. Myös THL suosittelee, että käsitettä "sisäilmasairaus" ei käytettäisi, joten yksittäistä diagnoosia oireilulle ei oikeastaan ole. 

 

Ympäristöherkän oireilu on silti todellista. Ja kun oireilu alkaa haitata elämää, aletaan puhua toiminnallisesta häiriöstä.

Breathe On 1 logo.png

Apua ympäristöherkkyyteen

Ympäristöherkkyyteen voi saada apua mielen vastustuskykyä eli resilienssiä vahvistamalla.

 

Turun yliopistollisessa keskussairaalassa toteutetun, kehittämääni BreatheOn-konseptiin perustuvan kokeellisen ryhmätoiminnan tuloksena kaksi kolmasosaa osallistuneista koki voivansa paremmin ja lähes kaikki pääsivät eroon joistakin yliherkkyysoireistaan. 

Mitä ympäristöherkkyys on?

Ympäristöherkkyys tarkoittaa ympäristölle herkistymistä eri syistä. Sen oireita ovat mm. 
 

  • Astma

  • Haju-, ääni-, valo- ja kemikaaliyliherkkys

  • Väsymys ja aivosumu

  • Allergiset oireet

  • Yskä ja äänen menettäminen

Mitä tarkoittaa
toiminnallinen häiriö?

  • Toiminnallisella häiriöllä viitataan oireiluun, jota mikään lääketieteellisesti tunnettu sairaus ei pysty selittämään. 
     

  • Oireilu on voimakkaampaa kuin mitä erilaisin lääketieteellisin tutkimuksin pystytään todentamaan. 

Voiko ympäristöherkkyydestä parantua?

Ympäristöherkkien oireet ovat todellisia eikä taustalta useimmiten pystytä löytämään mitään psykiatrista häiriöitä - pois lukien se tosiseikka, että pitkäaikainen ja osin selittämätön oireilu altistaa kenet tahansa masennukselle ja/tai ahdistukselle.


Yhteistä ympäristöherkkyydestä oireleville on, että oireilu jatkuu, vaikka ulkoinen syy näyttää poistuneen, eikä mikään sairaus selitä oireita.

Näin kävi myös minulle. 

 

Koska en saanut apua mistään, päätin hyödyntää mentaalivalmennuksessa oppimiani menetelmiä ja työkaluja. Mielen resilienssin vahvistumisesta kun ei ikinä ole haittaakaan. 

 

Olen nykyään täysin oireeton.

 

Kehitin omien kokemuksieni ja mentaalivalmennuksen osaamisen pohjalta konseptin BreatheOn, jota on nyt lupaavin tuloksin testattu Turun yliopistollisessa keskussairaalassa (TYKS). Vaikuttaa siis siltä, että mielen vastustuskykyä vahvistamalla ympäristöherkkien oireita voidaan merkittävästi helpottaa – tai jopa poistaa kokonaan.

Käytännössä työskentely on stressitasojen laskemista ja mielen ja kehon rauhoittamista oikean hengityksen ja rentoutumisen avulla. Mentaalivalmennuksessa myös opetellaan uusia ajattelutapoja ja vahvistetaan niitä. Lue lisää mentaalivalmennuksesta täältä

 

Yhteistyö valmentajan kanssa edellyttää sitoutumista ja myös halua muuttaa omia ajatusmallejaan. Harjoituksia tehdään päivittäin, mutta ne vievät aikaa vain muutamia minuutteja. Elämäntapojaan täytyy olla valmis muuttamaan. Oleellista on esimerkiksi lakata seuraamasta erilaisilla nettifoorumeilla käytäviä keskusteluja ja löytää elämäänsä iloa tuottavia asioita.

 

Mentaalivalmennus on prosessi, joka vie oman aikansa – yleensä suosittelen viittä käyntikertaa. Valmennuksen aikana normaali arkielämä jatkuu. Täältä löydät asiakkaani kokemuksen valmennuksesta (lisää kokemuksia tulossa).

 

Ota yhteyttä!

bottom of page